Apsauga tvirtinama su skersiniais


php9tl4MAphphJVbJC

phpbgqcrLphp34iyzm

 

 Apsauga nuo palindimo tvirtinama su skersiniais (komplektas)

Prekės kodas 06GDVA10

 

Apsauga atskiromis dalimis:

 

 

Skersinis (Poz. Nr.2)
phpKQeiyp phpqB3L46
 

Lentų laikiklis (Poz. Nr.1)

phpNr3Fs5 php3Q671D
 

Vėjelentė (Poz. Nr.6)

phpjw6nY5 phprtwQDx
Lenta (Poz.Nr.4)
phpFT4kr6 phpNuKhJZ
Tvirtinimo plokštelė (maža) (Poz. Nr. 5)
phpX6bZSN
Tvirtinimo plokštelė (didelė) (Poz. Nr.3)
phpg76rNa

 

Poz. Nr. Prekės pavadinimas Prekės kodas
1 Lentų laikiklis 06GDVA01
2 Skersinis 06GDVA02
3 Tvirtinimo plokštelė (didelė) 06GDVA03
4 Lenta 06GDVA04
5 Tvirtinimo plokštelė (maža) 06GDVA05
6 Vėjalentė 06GDVA06